برخیز تا پروانه ها از خواب برخیزند

نیلوفران از بستر مرداب برخیزند

 

امواج دریا را بشوران تا بیاشوبند

گرداب در گرداب در گرداب برخیزند

 

با خنده هایت باز جادو کن پری ها را

تا چون زنی دیوانه در مهتاب برخیزند

 

موهایشان را دست باد صبح بسپارند

آهسته از زیر پتوی خواب برخیزند

 

خم کن سرت را تا به شوق بوسه هایت باز

این دختران تا کمر در آب برخیزند

 

قدیسه های معبد شب با تماشایت

از زهد برگردند و از مهراب برخیزند

 

 ازابرها بیرون بیا تا بچه ماهی ها

با دیدن عکس تو در تالاب برخیزندنوشته شده توسط پانته آ صفائی در ساعت 23:24 | لینک  |